Satu Hari Satu Ayat ( 7 Ramadan 1442H)

Allah menyatakan bahwa tanaman-tanaman dan pohon-pohon yang bercabang, kedua-duanya tunduk kepada kehendak-Nya secara naluri, sebagaimana tunduknya manusia menurut fitrahnya.Perbezaan antara tumbuh-tumbuhan dan pohon pohonan dalam bentuk dan rupa, warna dan rasa, semua itu adalah kerana patuh dan tunduk kepada kekuasaan yang menciptakanNya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *